Hva kan vi hjelpe deg med?

Hva mener vi med bekymringsfri energidata?

Energidata har vært en utfordring som har bremset utviklingen av EOS'er og energieffektivisering. Med Smart EO gjøres dette nå sømløst og bekymringsfritt.

Vår jobb starter når det foreligger et behov for energidata. Målet vårt er å gjøre hele denne prosessen til en så bekymringsfri opplevelse som mulig.

Det betyr at vi står for hele kompleksiteten i å etablere og levere data: Fra scoping, logistikk, installasjon og integrasjon, til databehandling, drift og vedlikehold. Dataene leveres på vårt API, uten noen installasjonskostnad eller andre up-front kostnader. Vi tar ansvar for hele prosessen, og for at det virker. Derfor kaller vi det bekymringsfri energidata.


Vi tar ansvar for hele prosessen

Frem til nå har det å skaffe energidata av god kvalitet vært en frustrerende, kostnadsintensiv og tidkrevende prosess. Du har måttet forholde deg til flere leverandører, systemer som ikke snakker sammen og du har ikke kunnet stole på at dataen du får ut faktisk stemmer. Vi har løst dette gjennom kontinuerlig utvikling av våre dataløsninger, som har ført til unike tjenester for datakontroll, vasking og disaggregering av elektriske energilaster – for å nevne noe.

 

Bekymringsfri energidata betyr at vi tar ansvar for at alt fungerer. Vi sørger for installasjon, oppetid og for gjennomføring av både befaring og installasjon. Vi oppretter kontakt med installatører fra vårt internasjonale nettverk og sørger for at prosessen går videre.

 

Dette får vi til fordi vi er en stor aktør som kan bære større kapitalkostnader, og fordi vi har troen på løsningene vi leverer blir stående lenge. Vi har utviklet programvare og prosesser gjennom bred erfaring som gjør at vi kan installere, konfigurere og integrere nye og eksisterende målestrukturer raskere og mer kostnadseffektivt enn om det gjøres ad hoc.

 

Vi sørger for:

  • Befaring
  • Installasjon og/eller integrering av måleinfrastruktur
  • Innsamling av data
  • Prosessering av data
  • Foredling av data
  • Levering av data på API

 

Det starter før installasjonen

Ofte må vi installere ny måleinfrastruktur på det aktuelle bygget. Da etterspør vi nødvendig informasjon om anlegget, som kurslister, enlinjeskjema og bilder. Noen ganger får vi god nok informasjon til at vi klarer å sette opp en måleinfrastruktur basert på dette. Andre ganger gjennomfører vi befaring for å få bedre oversikt over bygget og mulighetene som finnes. Ved behov for befaring vil vi i etterkant av denne komme med et forslag på omfang av målinger, slik at du er inneforstått med dette.

 

Der det er mulig integrerer og konfigurerer vi eksisterende målestruktur, eller kombinerer med både nye og eksisterende målere. Vi sørger for koordinering av nødvendige aktiviteter og kommunikasjon mot nødvendig personell på det aktuelle bygget.

 

Kvalitetskontroll

Etter at systemet er installert, eller at integrasjon mot eksisterende systemer er satt opp, starter vi en verifikasjonsprosess på vår dataplattform for å se at vi får de dataene vi skal. Alle data tilgjengeliggjøres på vårt API, slik at du kan begynne å benytte deg av dataene med én gang. 

 

I denne prosessen oppdager og retter vi eventuelle feil i eksisterende systemer, noe som gjør at du veldig tidlig kan oppleve å få verdi av det nye oppsettet.

 

Oppetid og utskiftning av hardware

Etter verifikasjon og igangsettelse av API på plattformen vår, går vi over i en driftsfase. Her tar vi ansvar for oppetid, i tillegg til at dataene selvfølgelig holder den høye kvaliteten og oppløsningen du trenger for å levere ditt tjenestetilbud til dine kunder. Og siden vi har eierskap til utstyret vi leverer, tar vi også kostnaden hvis noe må skiftes. Dersom vår hardware går ned, så sørger vi for utskiftning av dette, som en del av tjenestekostnadene.

 

New call-to-action

Layer

Ta kontakt med Glitre Energiløsninger for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg

Siste innlegg

SmartEO skal være bekymringsfri – inkludert det juridiske

SmartEO skal være bekymringsfri – inkludert det juridiske

Det skal være knirkefritt for deg å komme i gang med SmartEO som tjenestetilbud. Det gjelder også ... Les mer »

Fordelene ved SmartEO – og hvordan du leverer dem til kundene dine

Fordelene ved SmartEO – og hvordan du leverer dem til kundene dine

Fordelene ved SmartEO er så store at spørsmålet ikke er om du bør bytte, men snarere hvordan du ... Les mer »

Hva kunne du gjort med sanntids energidata?

Hva kunne du gjort med sanntids energidata?

Sanntids energidata er ikke lenger nice to have. Det er et must-have. Les mer »

Abonner her!